Klauzula informacyjna RODO dla klientów Doorpol Sp.J.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych Pana/i jest „Doorpol” J. Adamski, Ł. Łukawski Sp. J.
  2. Samsonowicza 22; 27-400 Ostrowiec Św.
  3. Dane kontaktowe biuro@doorpol.net
  4. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji umowy lub realizacji procesów handlowych, oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych jako usprawiedliwionego interesu administratora
  5. Dane osobowe będą przekazywane tylko odbiorcom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat.
  8. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
  9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
  10. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.